IHttpContextAccessor Interfejs

Definicja

Zapewnia dostęp do bieżącego HttpContextelementu , jeśli jest dostępny.

public interface class IHttpContextAccessor
public interface IHttpContextAccessor
type IHttpContextAccessor = interface
Public Interface IHttpContextAccessor
Pochodne

Uwagi

Ten interfejs powinien być używany ostrożnie. Opiera się na tym, na AsyncLocal<T> co może mieć negatywny wpływ na wydajność wywołań asynchronicznych. Tworzy również zależność od "stanu otoczenia", co może utrudnić testowanie.

Właściwości

HttpContext

Pobiera lub ustawia bieżący HttpContextelement . Zwraca wartość null , jeśli nie ma aktywnej HttpContextwartości .

Dotyczy