Udostępnij za pośrednictwem


HttpsRedirectionMiddleware Konstruktory

Definicja

Przeciążenia

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory)

Inicjuje HttpsRedirectionMiddleware.

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory, IServerAddressesFeature)

Inicjuje HttpsRedirectionMiddleware.

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory)

Źródło:
HttpsRedirectionMiddleware.cs
Źródło:
HttpsRedirectionMiddleware.cs
Źródło:
HttpsRedirectionMiddleware.cs
public:
 HttpsRedirectionMiddleware(Microsoft::AspNetCore::Http::RequestDelegate ^ next, Microsoft::Extensions::Options::IOptions<Microsoft::AspNetCore::HttpsPolicy::HttpsRedirectionOptions ^> ^ options, Microsoft::Extensions::Configuration::IConfiguration ^ config, Microsoft::Extensions::Logging::ILoggerFactory ^ loggerFactory);
public HttpsRedirectionMiddleware (Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate next, Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionOptions> options, Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration config, Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory loggerFactory);
new Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware : Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate * Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionOptions> * Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration * Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory -> Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware
Public Sub New (next As RequestDelegate, options As IOptions(Of HttpsRedirectionOptions), config As IConfiguration, loggerFactory As ILoggerFactory)

Parametry

loggerFactory
ILoggerFactory

Dotyczy

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory, IServerAddressesFeature)

Źródło:
HttpsRedirectionMiddleware.cs
Źródło:
HttpsRedirectionMiddleware.cs
Źródło:
HttpsRedirectionMiddleware.cs
public:
 HttpsRedirectionMiddleware(Microsoft::AspNetCore::Http::RequestDelegate ^ next, Microsoft::Extensions::Options::IOptions<Microsoft::AspNetCore::HttpsPolicy::HttpsRedirectionOptions ^> ^ options, Microsoft::Extensions::Configuration::IConfiguration ^ config, Microsoft::Extensions::Logging::ILoggerFactory ^ loggerFactory, Microsoft::AspNetCore::Hosting::Server::Features::IServerAddressesFeature ^ serverAddressesFeature);
public HttpsRedirectionMiddleware (Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate next, Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionOptions> options, Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration config, Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory loggerFactory, Microsoft.AspNetCore.Hosting.Server.Features.IServerAddressesFeature serverAddressesFeature);
new Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware : Microsoft.AspNetCore.Http.RequestDelegate * Microsoft.Extensions.Options.IOptions<Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionOptions> * Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration * Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory * Microsoft.AspNetCore.Hosting.Server.Features.IServerAddressesFeature -> Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware
Public Sub New (next As RequestDelegate, options As IOptions(Of HttpsRedirectionOptions), config As IConfiguration, loggerFactory As ILoggerFactory, serverAddressesFeature As IServerAddressesFeature)

Parametry

loggerFactory
ILoggerFactory
serverAddressesFeature
IServerAddressesFeature

Dotyczy