ActionContext Klasa

Definicja

Obiekt kontekstu do wykonania akcji, która została wybrana w ramach żądania HTTP.

public ref class ActionContext
public class ActionContext
type ActionContext = class
Public Class ActionContext
Dziedziczenie
ActionContext
Pochodne

Konstruktory

ActionContext()

Tworzy pusty ActionContextelement .

ActionContext(ActionContext)

Tworzy nowy adres ActionContext.

ActionContext(HttpContext, RouteData, ActionDescriptor)

Tworzy nowy adres ActionContext.

ActionContext(HttpContext, RouteData, ActionDescriptor, ModelStateDictionary)

Tworzy nowy adres ActionContext.

Właściwości

ActionDescriptor

Pobiera lub ustawia ActionDescriptor wartość dla wybranej akcji.

HttpContext

Pobiera lub ustawia HttpContext wartość dla bieżącego żądania.

ModelState

Pobiera klasę ModelStateDictionary.

RouteData

Pobiera lub ustawia RouteData wartość dla bieżącego żądania.

Dotyczy