Udostępnij za pośrednictwem


ActionContext Klasa

Definicja

Obiekt kontekstu do wykonania akcji wybranej w ramach żądania HTTP.

public ref class ActionContext
public class ActionContext
type ActionContext = class
Public Class ActionContext
Dziedziczenie
ActionContext
Pochodne

Konstruktory

ActionContext()

Tworzy pusty ActionContextelement .

ActionContext(ActionContext)

Tworzy nowy adres ActionContext.

ActionContext(HttpContext, RouteData, ActionDescriptor)

Tworzy nowy adres ActionContext.

ActionContext(HttpContext, RouteData, ActionDescriptor, ModelStateDictionary)

Tworzy nowy adres ActionContext.

Właściwości

ActionDescriptor

Pobiera lub ustawia ActionDescriptor dla wybranej akcji.

HttpContext

Pobiera lub ustawia wartość HttpContext dla bieżącego żądania.

ModelState

Pobiera klasę ModelStateDictionary.

RouteData

Pobiera lub ustawia wartość RouteData dla bieżącego żądania.

Dotyczy