FormatFilter.OnResultExecuted(ResultExecutedContext) Metoda

Definicja

Wywołana po wykonaniu wyniku akcji.

public:
 virtual void OnResultExecuted(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ResultExecutedContext ^ context);
public void OnResultExecuted (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutedContext context);
abstract member OnResultExecuted : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutedContext -> unit
override this.OnResultExecuted : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutedContext -> unit
Public Sub OnResultExecuted (context As ResultExecutedContext)

Parametry

Implementuje

Dotyczy