Udostępnij za pośrednictwem


CancellationTokenModelBinder Konstruktor

Definicja

public:
 CancellationTokenModelBinder();
public CancellationTokenModelBinder ();
Public Sub New ()

Dotyczy