Udostępnij za pośrednictwem


AnchorTagHelper.Process(TagHelperContext, TagHelperOutput) Metoda

Definicja

Synchronicznie wykonuje element TagHelper z danym context elementem i output.

public:
 override void Process(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public override void Process (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
override this.Process : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> unit
Public Overrides Sub Process (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput)

Parametry

context
TagHelperContext

Zawiera informacje skojarzone z bieżącym tagiem HTML.

output
TagHelperOutput

Stanowy element HTML używany do generowania tagu HTML.

Wyjątki

Zgłaszany, jeśli href podano atrybut i Action, , FragmentController, Host, , Protocollub Route są innenull niż lub jeśli użytkownik podał asp-route-* atrybuty. Również zgłaszany, jeśli Route i jeden lub oba i ControllerAction nie sąnull.

Uwagi

Nie wykonuje żadnych czynności, jeśli użytkownik udostępnia href atrybut.

Dotyczy