Udostępnij za pośrednictwem


ViewEngineResult.Success Właściwość

Definicja

Czy wynik zakończył się pomyślnie

public:
 property bool Success { bool get(); };
public bool Success { get; }
member this.Success : bool
Public ReadOnly Property Success As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy