Udostępnij za pośrednictwem


ViewContextAttribute Klasa

Definicja

Określa, że właściwość pomocnika tagu powinna być ustawiona z bieżącą wartością ViewContext podczas tworzenia pomocnika tagów. Właściwość musi mieć metodę zestawu publicznego.

public ref class ViewContextAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public class ViewContextAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type ViewContextAttribute = class
    inherit Attribute
Public Class ViewContextAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
ViewContextAttribute
Atrybuty

Konstruktory

ViewContextAttribute()

Określa, że właściwość pomocnika tagu powinna być ustawiona z bieżącą wartością ViewContext podczas tworzenia pomocnika tagów. Właściwość musi mieć metodę zestawu publicznego.

Dotyczy