ViewDataDictionary.Eval Metoda

Definicja

Przeciążenia

Eval(String)

Pobiera wartość o nazwie expression w tym obiekcie ViewDataDictionary.

Eval(String, String)

Pobiera wartość o nazwie w expression tym ViewDataDictionaryobiekcie sformatowaną przy użyciu podanego formatelementu .

Eval(String)

Pobiera wartość o nazwie expression w tym obiekcie ViewDataDictionary.

public:
 System::Object ^ Eval(System::String ^ expression);
public object Eval (string expression);
public object? Eval (string? expression);
member this.Eval : string -> obj
Public Function Eval (expression As String) As Object

Parametry

expression
String

Nazwa wyrażenia względem bieżącego modelu.

Zwraca

Wartość o nazwie expression w tym obiekcie ViewDataDictionary.

Uwagi

Najpierw wyszukuje expression się w słowniku. Wraca do oceny go w stosunku do Model.

Dotyczy

Eval(String, String)

Pobiera wartość o nazwie w expression tym ViewDataDictionaryobiekcie sformatowaną przy użyciu podanego formatelementu .

public:
 System::String ^ Eval(System::String ^ expression, System::String ^ format);
public string Eval (string expression, string format);
public string? Eval (string? expression, string? format);
member this.Eval : string * string -> string
Public Function Eval (expression As String, format As String) As String

Parametry

expression
String

Nazwa wyrażenia względem bieżącego modelu.

Zwraca

Wartość o nazwie expression w tym ViewDataDictionaryobiekcie sformatowana przy użyciu podanego formatelementu .

Uwagi

Najpierw wyszukuje expression się w słowniku. Wraca do oceny go w stosunku do Model.

Dotyczy