Udostępnij za pośrednictwem


ISyntaxTreeRewriter Interfejs

Definicja

Kontrakt na ponowne zapisywanie drzewa składni.

public interface class ISyntaxTreeRewriter
public interface ISyntaxTreeRewriter
type ISyntaxTreeRewriter = interface
Public Interface ISyntaxTreeRewriter

Metody

Rewrite(RewritingContext)

Ponownie zapisuje podane contexts SyntaxTree.

Dotyczy