Udostępnij za pośrednictwem


IDecompressionProvider Interfejs

Definicja

Zapewnia określoną implementację dekompresji w celu dekompresowania treści żądań HTTP.

public interface IDecompressionProvider
type IDecompressionProvider = interface
Public Interface IDecompressionProvider

Metody

GetDecompressionStream(Stream)

Tworzy nowy strumień dekompresji.

Dotyczy