Udostępnij za pośrednictwem


IConnectionFilter.OnConnectionAsync(ConnectionFilterContext) Metoda

Definicja

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ OnConnectionAsync(Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Filter::ConnectionFilterContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task OnConnectionAsync (Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Filter.ConnectionFilterContext context);
abstract member OnConnectionAsync : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Filter.ConnectionFilterContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function OnConnectionAsync (context As ConnectionFilterContext) As Task

Parametry

Zwraca

Dotyczy