Udostępnij za pośrednictwem


SocketTransportOptions.CreateDefaultBoundListenSocket(EndPoint) Metoda

Definicja

Tworzy domyślne wystąpienie Socket dla danego EndPoint obiektu, które może być używane przez odbiornik połączenia do nasłuchiwania żądań przychodzących. Bind(EndPoint) metoda jest wywoływana przez tę metodę.

public static System.Net.Sockets.Socket CreateDefaultBoundListenSocket (System.Net.EndPoint endpoint);
static member CreateDefaultBoundListenSocket : System.Net.EndPoint -> System.Net.Sockets.Socket
Public Shared Function CreateDefaultBoundListenSocket (endpoint As EndPoint) As Socket

Parametry

endpoint
EndPoint

An EndPoint.

Zwraca

Socket Wystąpienie.

Dotyczy