Udostępnij za pośrednictwem


IHubContext<THub> Interfejs

Definicja

Abstrakcja kontekstu dla centrum.

generic <typename THub>
 where THub : Hubpublic interface class IHubContext
public interface IHubContext<THub> where THub : Hub
public interface IHubContext<out THub> where THub : Hub
type IHubContext<'Hub (requires 'Hub :> Hub)> = interface
Public Interface IHubContext(Of THub)
Public Interface IHubContext(Of Out THub)

Parametry typu

THub

Właściwości

Clients

Pobiera element IHubClients , który może służyć do wywoływania metod na klientach połączonych z koncentratorem.

Groups

Pobiera element IGroupManager , którego można użyć do dodawania i usuwania połączeń z nazwami grupami.

Dotyczy