IDirectoryFormatter Interfejs

Definicja

Generuje widok dla katalogu

public interface class IDirectoryFormatter
public interface IDirectoryFormatter
type IDirectoryFormatter = interface
Public Interface IDirectoryFormatter
Pochodne

Metody

GenerateContentAsync(HttpContext, IEnumerable<IFileInfo>)

Generuje widok dla katalogu. Implementatory powinny prawidłowo obsługiwać żądania HEAD. Implementatory powinny ustawiać wszystkie niezbędne nagłówki odpowiedzi (np. Content-Type, Content-Length itp.).

Dotyczy