IServiceProperty.ParameterBinding Właściwość

Definicja

Właściwość ServiceParameterBinding dla tej właściwości.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ServiceParameterBinding ParameterBinding { get; }
member this.ParameterBinding : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ServiceParameterBinding
Public ReadOnly Property ParameterBinding As ServiceParameterBinding

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy