Matcher.Execute(DirectoryInfoBase) Metoda

Definicja

Wyszukuje katalog określony dla wszystkich plików pasujących do wzorców dodanych do tego wystąpienia programu Matcher.

public:
 virtual Microsoft::Extensions::FileSystemGlobbing::PatternMatchingResult ^ Execute(Microsoft::Extensions::FileSystemGlobbing::Abstractions::DirectoryInfoBase ^ directoryInfo);
public virtual Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.PatternMatchingResult Execute (Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.Abstractions.DirectoryInfoBase directoryInfo);
abstract member Execute : Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.Abstractions.DirectoryInfoBase -> Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.PatternMatchingResult
override this.Execute : Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.Abstractions.DirectoryInfoBase -> Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.PatternMatchingResult
Public Overridable Function Execute (directoryInfo As DirectoryInfoBase) As PatternMatchingResult

Parametry

directoryInfo
DirectoryInfoBase

Katalog główny wyszukiwania.

Zwraca

PatternMatchingResult

Zawsze zwraca wystąpienie klasy PatternMatchingResult, nawet jeśli żadne pliki nie zostały dopasowane.

Dotyczy