IDataObject.DUnadvise(UInt32) Metoda

Definicja

public:
 void DUnadvise(System::UInt32 dwConnection);
public:
 void DUnadvise(unsigned int dwConnection);
void DUnadvise(unsigned int dwConnection);
public void DUnadvise (uint dwConnection);
abstract member DUnadvise : uint32 -> unit
Public Sub DUnadvise (dwConnection As UInteger)

Parametry

dwConnection
UInt32

Uwagi

Aby uzyskać informacje na temat interfejsu COM, zobacz IDataObject::D Unadvise

Dotyczy