IDataObject.EnumDAdvise(IEnumSTATDATA) Metoda

Definicja

public:
 int EnumDAdvise([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IEnumSTATDATA ^ % ppenumAdvise);
public:
 int EnumDAdvise([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IEnumSTATDATA ^ &  ppenumAdvise);
int EnumDAdvise([Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IEnumSTATDATA const & & ppenumAdvise);
public int EnumDAdvise (out Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IEnumSTATDATA ppenumAdvise);
abstract member EnumDAdvise : IEnumSTATDATA -> int
Public Function EnumDAdvise (ByRef ppenumAdvise As IEnumSTATDATA) As Integer

Parametry

ppenumAdvise
IEnumSTATDATA

Zwraca

Int32

Uwagi

Aby uzyskać informacje na temat interfejsu COM, zobacz IDataObject:: EnumDAdvise

Dotyczy