Udostępnij za pośrednictwem


ViewTemplate Klasa

Definicja

public ref class ViewTemplate
public class ViewTemplate
type ViewTemplate = class
Public Class ViewTemplate
Dziedziczenie
ViewTemplate

Pola

CreateViewTemplate
DeleteViewTemplate
DetailsViewTemplate
EditViewTemplate
EmptyViewTemplate
ListViewTemplate
ViewTemplateNames

Właściwości

IsModelRequired
Name

Dotyczy