Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGenerators.Mvc.View Przestrzeń nazw

Klasy

EFModelBasedViewScaffolder
EmptyViewScaffolder
ModelBasedViewScaffolder
ViewGenerator
ViewGeneratorModel
ViewGeneratorTemplateModel
ViewScaffolderBase
ViewTemplate