Attribute._Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) Metoda

Definicja

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfoCount;
void _Attribute.GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger) Implements _Attribute.GetTypeInfoCount

Parametry

pcTInfo
UInt32

Gdy ta metoda zostanie zwrócona, wskazuje lokalizację, która odbiera liczbę interfejsów informacyjnych typu dostarczonych przez obiekt.

Implementuje

Wyjątki

Dostęp związany z opóźnieniem przy użyciu interfejsu COM IDispatch nie jest obsługiwany.

Uwagi

Ta metoda umożliwia dostęp do klas zarządzanych z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDispatch::GetTypeInfoCount.

Dotyczy