OracleTimeSpan.GreaterThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia, OracleTimeSpan aby określić, czy pierwszy jest większy niż lub równy drugiemu.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean GreaterThanOrEqual(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean GreaterThanOrEqual (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member GreaterThanOrEqual : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

OracleBoolean

True Jeśli OracleBoolean pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugiemu wystąpieniu, w przeciwnym razie False. Jeśli dowolne wystąpienie klasy OracleTimeSpan ma wartość null, Value element OracleBoolean będzie mieć wartość Null.

Dotyczy