OracleTimeSpan.Null Pole

Definicja

Reprezentuje wartość null, którą można przypisać do Value właściwości wystąpienia OracleTimeSpan struktury.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan Null;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan Null;
 staticval mutable Null : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared ReadOnly Null As OracleTimeSpan 

Wartość pola

OracleTimeSpan

Uwagi

Null działa jako stała dla OracleTimeSpan struktury.

Dotyczy