OracleTimeSpan.GreaterThan(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia, OracleTimeSpan aby określić, czy pierwszy jest większy niż drugi.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator >(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator > (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member ( > ) : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator > (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

OracleBoolean

Jest OracleBoolean to True , jeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie, w przeciwnym razie False. Jeśli dowolne wystąpienie klasy OracleTimeSpan ma wartość null, Value wartość parametru OracleBoolean to Null.

Uwagi

Równoważna metoda dla tego operatora to OracleTimeSpan.GreaterThan(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan)

Dotyczy