SortVersion.Inequality(SortVersion, SortVersion) Operator

Definicja

Wskazuje, czy dwa SortVersion wystąpienia nie są równe.

public:
 static bool operator !=(System::Globalization::SortVersion ^ left, System::Globalization::SortVersion ^ right);
public static bool operator != (System.Globalization.SortVersion? left, System.Globalization.SortVersion? right);
public static bool operator != (System.Globalization.SortVersion left, System.Globalization.SortVersion right);
static member op_Inequality : System.Globalization.SortVersion * System.Globalization.SortVersion -> bool
Public Shared Operator != (left As SortVersion, right As SortVersion) As Boolean

Parametry

left
SortVersion

Pierwsze wystąpienie do porównania.

right
SortVersion

Drugie wystąpienie do porównania.

Zwraca

Boolean

true jeśli wartości i left right nie są równe; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Dwa SortVersion obiekty nie są równe, jeśli jeden jest null , a drugi nie, lub jeśli mają różne FullVersion lub SortId wartości właściwości.

Dotyczy

Zobacz też