Udostępnij za pośrednictwem


ResourceSet.Table Pole

Definicja

Element Hashtable , w którym są przechowywane zasoby.

protected: System::Collections::Hashtable ^ Table;
protected System.Collections.Hashtable Table;
val mutable Table : System.Collections.Hashtable
Protected Table As Hashtable 

Wartość pola

Dotyczy

Zobacz też