ISurrogateSelector.ChainSelector(ISurrogateSelector) Metoda

Definicja

Określa następny ISurrogateSelector dla zastępców, aby sprawdzić, czy bieżące wystąpienie nie ma zastępczego dla określonego typu i zestawu w określonym kontekście.

public:
 void ChainSelector(System::Runtime::Serialization::ISurrogateSelector ^ selector);
public void ChainSelector (System.Runtime.Serialization.ISurrogateSelector selector);
[System.Security.SecurityCritical]
public void ChainSelector (System.Runtime.Serialization.ISurrogateSelector selector);
abstract member ChainSelector : System.Runtime.Serialization.ISurrogateSelector -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member ChainSelector : System.Runtime.Serialization.ISurrogateSelector -> unit
Public Sub ChainSelector (selector As ISurrogateSelector)

Parametry

selector
ISurrogateSelector

Następny selektor zastępczy do zbadania.

Atrybuty

Wyjątki

Obiekt wywołujący nie posiada wymaganych uprawnień.

Dotyczy