Udostępnij za pośrednictwem


FixedWindowRateLimiter.ReplenishmentPeriod Właściwość

Definicja

Określa częstotliwość uzupełniania ReplenishingRateLimiter tokenów. Jeśli IsAutoReplenishing tak często falseTryReplenish() należy się nazywać.

public override TimeSpan ReplenishmentPeriod { get; }
member this.ReplenishmentPeriod : TimeSpan
Public Overrides ReadOnly Property ReplenishmentPeriod As TimeSpan

Wartość właściwości

Dotyczy