Udostępnij za pośrednictwem


ReplenishingRateLimiter.TryReplenish Metoda

Definicja

Próbuje uzupełnić tokeny.

public abstract bool TryReplenish ();
abstract member TryReplenish : unit -> bool
Public MustOverride Function TryReplenish () As Boolean

Zwraca

Zazwyczaj zwraca wartość false , jeśli IsAutoReplenishing jest włączona lub nie zostały uzupełnione żadne tokeny. W przeciwnym razie true.

Dotyczy