ValueTuple.Equals Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące ValueTuple wystąpienie jest równe określonemu obiektowi.

Przeciążenia

Equals(ValueTuple)

Określa, czy dwa ValueTuple wystąpienia są równe. Ta metoda zawsze zwraca wartość true.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące ValueTuple wystąpienie jest równe określonemu obiektowi.

Equals(ValueTuple)

Określa, czy dwa ValueTuple wystąpienia są równe. Ta metoda zawsze zwraca wartość true.

public:
 virtual bool Equals(ValueTuple other);
public bool Equals (ValueTuple other);
override this.Equals : ValueTuple -> bool
Public Function Equals (other As ValueTuple) As Boolean

Parametry

other
ValueTuple

Krotka wartości do porównania z bieżącym wystąpieniem.

Zwraca

Boolean

Ta metoda zawsze zwraca wartość true.

Implementuje

Dotyczy

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące ValueTuple wystąpienie jest równe określonemu obiektowi.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object? obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania z bieżącym wystąpieniem.

Zwraca

Boolean

truejeśli obj jest wystąpieniemValueTuple; w przeciwnym razie . false

Dotyczy