ObjectListFieldCollection.AddAt(Int32, ObjectListField) Metoda

Definicja

Dodaje pole w lokalizacji w kolekcji określonej przez parametr index. Ten interfejs API jest nieaktualny. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.

public:
 void AddAt(int index, System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^ field);
public void AddAt (int index, System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField field);
member this.AddAt : int * System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField -> unit
Public Sub AddAt (index As Integer, field As ObjectListField)

Parametry

index
Int32

Lokalizacja w kolekcji, do której należy dodać pole.

field
ObjectListField

Pole, które ma zostać dodane w określonej lokalizacji w kolekcji.

Uwagi

Wartość-1 index parametru określa, że pole jest dodawane na końcu kolekcji.

Dodanie pola do pól na liście obiektów powoduje zmianę zachowania powiązania danych kontrolki i wymaga ponownego powiązania danych z formantem.

Dotyczy

Zobacz też