Validation.ErrorTemplate Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera lub ustawia ControlTemplate używane do generowania informacji zwrotnych o błędach walidacji w warstwie modułu adoratora.

see GetErrorTemplate, and SetErrorTemplate
see GetErrorTemplate, and SetErrorTemplate
see GetErrorTemplate, and SetErrorTemplate

Uwagi

Model powiązania danych WPF umożliwia skojarzenie ValidationRules z obiektem Binding . Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłową wartość, możesz przekazać opinię na temat błędu w interfejsie użytkownika aplikacji. Jednym ze sposobów przekazywania takiej opinii jest ustawienie .ValidationErrorTemplate dołączono właściwość do niestandardowego ControlTemplateobiektu .

Aby zapoznać się ze szczegółową dyskusją na temat walidacji, zobacz sekcję Weryfikacja danych w temacie Omówienie powiązania danych.

Informacje dotyczące właściwości zależności

Pole identyfikatora ErrorTemplateProperty
Właściwości metadanych ustawione na true IsNotDataBindable

Dotyczy

Zobacz też