BindingOperations.GetBindingExpressionBase Metoda

Definicja

BindingExpressionBase Pobiera obiekt ustawiony dla określonej właściwości.

public:
 static System::Windows::Data::BindingExpressionBase ^ GetBindingExpressionBase(System::Windows::DependencyObject ^ target, System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public static System.Windows.Data.BindingExpressionBase GetBindingExpressionBase (System.Windows.DependencyObject target, System.Windows.DependencyProperty dp);
static member GetBindingExpressionBase : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DependencyProperty -> System.Windows.Data.BindingExpressionBase
Public Shared Function GetBindingExpressionBase (target As DependencyObject, dp As DependencyProperty) As BindingExpressionBase

Parametry

target
DependencyObject

Obiekt, w którym dp znajduje się .

dp
DependencyProperty

Właściwość docelowa powiązania, z której ma być pobierany BindingExpressionBase obiekt.

Zwraca

BindingExpressionBase

BindingExpressionBase Obiekt, który jest ustawiony dla danej właściwości lub null jeśli nie ustawiono obiektu powiązania.

Wyjątki

target Parametry i dp nie mogą mieć wartości null.

Uwagi

Klasa BindingExpressionBase jest wspólną klasą bazową dla BindingExpressionklas , PriorityBindingExpressioni MultiBindingExpression . Możesz użyć GetBindingExpressionmetod , i GetMultiBindingExpression , GetPriorityBindingExpressionjeśli znasz z góry typ powiązania ustawionego na właściwości .

Dotyczy

Zobacz też