EventSetter Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EventSetter.

Przeciążenia

EventSetter()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EventSetter.

EventSetter(RoutedEvent, Delegate)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy przy użyciu podanych EventSetter parametrów zdarzenia i procedury obsługi.

EventSetter()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EventSetter.

public:
 EventSetter();
public EventSetter ();
Public Sub New ()

Dotyczy

EventSetter(RoutedEvent, Delegate)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy przy użyciu podanych EventSetter parametrów zdarzenia i procedury obsługi.

public:
 EventSetter(System::Windows::RoutedEvent ^ routedEvent, Delegate ^ handler);
public EventSetter (System.Windows.RoutedEvent routedEvent, Delegate handler);
new System.Windows.EventSetter : System.Windows.RoutedEvent * Delegate -> System.Windows.EventSetter
Public Sub New (routedEvent As RoutedEvent, handler As Delegate)

Parametry

routedEvent
RoutedEvent

Określone zdarzenie kierowane, na które EventSetter odpowiada.

handler
Delegate

Procedura obsługi, która ma zostać przypisana w tym zestawie.

Uwagi

Ten podpis jest zwykle używany, jeśli tworzysz kod EventSetter w kodzie lub w kodzie w celu utworzenia, EventSetter który rozszerza istniejący styl przed użyciem.

Dotyczy