FontStretch.Equality(FontStretch, FontStretch) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia FontStretch równości.

public:
 static bool operator ==(System::Windows::FontStretch left, System::Windows::FontStretch right);
public static bool operator == (System.Windows.FontStretch left, System.Windows.FontStretch right);
static member ( = ) : System.Windows.FontStretch * System.Windows.FontStretch -> bool
Public Shared Operator == (left As FontStretch, right As FontStretch) As Boolean

Parametry

left
FontStretch

Pierwsze wystąpienie do FontStretch porównania.

right
FontStretch

Drugie wystąpienie do FontStretch porównania.

Zwraca

Boolean

true gdy określone FontStretch obiekty są równe; w przeciwnym razie false.

Dotyczy