TextDecorationCollection.Clone Metoda

Definicja

Tworzy modyfikowalny klon tego TextDecorationCollectionobiektu , tworząc głębokie kopie wartości tego obiektu. Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (ale mogą nie być już rozpoznawane), ale nie animacje ani ich bieżące wartości.

public:
 System::Windows::TextDecorationCollection ^ Clone();
public System.Windows.TextDecorationCollection Clone ();
override this.Clone : unit -> System.Windows.TextDecorationCollection
Public Function Clone () As TextDecorationCollection

Zwraca

TextDecorationCollection

Modyfikowalny klon bieżącego obiektu. Właściwość sklonowanego obiektu IsFrozen będzie nawet false wtedy, gdy właściwość źródła IsFrozen miała wartość true.

Uwagi

Ta metoda służy do tworzenia modyfikowalnych kopii zamrożonych Freezable obiektów (lub dowolnego Freezable obiektu). Dla wygody ta metoda cieniuje odziedziczoną wersję z silnie typizowaną implementacją.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.Clone.

Dotyczy