DispatcherTimer.Stop Metoda

Definicja

Zatrzymuje element DispatcherTimer.

public:
 void Stop();
public void Stop ();
member this.Stop : unit -> unit
Public Sub Stop ()

Uwagi

Ustawienie IsEnabled wartości , gdy false czasomierz jest uruchamiany, zatrzymuje czasomierz.

Ustawienie IsEnabled wartości , gdy true czasomierz zostanie zatrzymany, uruchamia czasomierz.

Wywoływanie Stop zestawów IsEnabled na false.

Dotyczy