UIElement.MouseRightButtonDownEvent Pole

Definicja

Identyfikuje MouseRightButtonDown zdarzenie kierowane.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ MouseRightButtonDownEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent MouseRightButtonDownEvent;
 staticval mutable MouseRightButtonDownEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly MouseRightButtonDownEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Uwagi

Identyfikatory zdarzeń kierowanych są tworzone po zarejestrowaniu zdarzeń trasowanych. Te identyfikatory zawierają nazwę identyfikującą, typ właściciela, typ procedury obsługi, strategię routingu i metodę narzędzia do dodawania właścicieli zdarzenia. Tych identyfikatorów można użyć do dodawania procedur obsługi klas.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania zdarzeń trasowanych, zobacz RegisterRoutedEvent. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania identyfikatorów zdarzeń kierowanych do dodawania procedur obsługi klas, zobacz RegisterClassHandler.

Dotyczy