Sesja

Wprowadzenie dewelopera do przetwarzania danych big data za pomocą usługi Azure Databricks

with Asad Khan, Nishant Thacker

Dane big data są wszędzie, a ty jako deweloper możesz skorzystać z szczegółowych informacji, które mogą zostać uzyskane. Aby ułatwić kwestie, platforma Azure udostępnia usługi takie jak Azure Databricks, które umożliwiają deweloperom korzystanie z najlepszych funkcji systemu operacyjnego, takich jak Apache Spark, z ufnością zintegrowanego środowiska platformy Azure. W tej sesji zobaczysz wstępną podróż do sposobu, w jaki usługa Azure Databricks może łączyć dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, ułatwiają uzyskiwanie szczegółowych informacji za pomocą usługi Machine Learning, a nawet tworzenie pętli opinii w czasie rzeczywistym. Twoje aplikacje zasługują na to, aby być bardziej inteligentne, a jeśli chodzi o analizę opartą na danych, usługa Azure Databricks jest sposobem na przejście.

Utwórz bezpłatne konto (Azure): https://aka.ms/azft-databricks