Udostępnij za pośrednictwem


Nie można dodać licencji programu Exchange w programie Microsoft Entra Connect dla platformy Microsoft 365

Oryginalny numer KB: 4052036

Symptomy

Podczas próby dodania licencji programu Exchange w identyfikatorze Entra firmy Microsoft dla platformy Microsoft 365 jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Rozwiązanie

Istnieją dwa moduły usługi Azure Active Directory systemu Windows do administrowania identyfikatorem Entra firmy Microsoft za pośrednictwem programu PowerShell. Oba są obecnie obsługiwane.

Uwaga

Moduły azure AD i MSOnline programu PowerShell są przestarzałe od 30 marca 2024 r. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj aktualizację wycofania. Po tej dacie obsługa tych modułów jest ograniczona do pomocy w migracji do zestawu Microsoft Graph PowerShell SDK i poprawek zabezpieczeń. Przestarzałe moduły będą nadal działać do 30 marca 2025 r.

Zalecamy migrację do programu Microsoft Graph PowerShell w celu interakcji z identyfikatorem Entra firmy Microsoft (dawniej Azure AD). Aby uzyskać typowe pytania dotyczące migracji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi migracji. Nuta: W wersjach 1.0.x usługi MSOnline mogą wystąpić zakłócenia po 30 czerwca 2024 r.

Ten problem może wystąpić w różnych okolicznościach.