Udostępnij za pośrednictwem


Nie można przenieść skrzynek pocztowych Exchange Online do Exchange Server 2010 r.

W Exchange Server wdrożeniu hybrydowym, jeśli spróbujesz przenieść skrzynki pocztowe Exchange Online do lokalnego Microsoft Exchange Server 2010 r., zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

MigrationPermanentException: Przenoszenie skrzynki pocztowej do programu Exchange w wersji "Wersja 14.x ( <numer> kompilacji)" nie jest obsługiwane. Skrzynki pocztowe można przenosić tylko do wersji Exchange Server 2013 i nowszych. —> Przenoszenie skrzynki pocztowej do wersji programu Exchange "Wersja 14.x ( <numer> kompilacji)" nie jest obsługiwane. Skrzynki pocztowe można przenosić tylko do wersji Exchange Server 2013 i nowszych.

Ten problem występuje, ponieważ Exchange Server 2010 r. osiągnął koniec wsparcia. Firma Microsoft nie obsługuje już przenoszenia skrzynek pocztowych z Exchange Online do Exchange Server 2010 r.

Skrzynki pocztowe Exchange Online można przenieść do wersji Microsoft Exchange Server 2013 i nowszych. Aby przeprowadzić uaktualnienie z Exchange Server 2010 r., zobacz następujące artykuły: