Omówienie łącznika Azure Data Lake Storage Gen2

Łącznik Azure Data Lake Storage Gen2 jest obsługiwany w usłudze Data Factory dla usługi Microsoft Fabric z następującymi możliwościami.

Ważne

Usługa Microsoft Fabric jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej. Te informacje odnoszą się do produktu w wersji wstępnej, który może zostać znacząco zmodyfikowany przed jego wydaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, w odniesieniu do informacji podanych tutaj. Zapoznaj się z dokumentacją Azure Data Factory dotyczącą usługi na platformie Azure.

Obsługiwane funkcje

Obsługiwane funkcje Brama Authentication
działanie Kopiuj (źródło/miejsce docelowe) Brak Klucz
OAuth2
Jednostka usługi
Sygnatura dostępu współdzielonego (SAS)
działanie Lookup Brak Klucz
OAuth2
Jednostka usługi
Sygnatura dostępu współdzielonego (SAS)
Działanie GetMetadata Brak Klucz
OAuth2
Jednostka usługi
Sygnatura dostępu współdzielonego (SAS)

Następne kroki