Omówienie łącznika Data Warehouse

Łącznik Data Warehouse jest obsługiwany w usłudze Data Factory dla usługi Microsoft Fabric z następującymi możliwościami.

Ważne

Usługa Microsoft Fabric jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej. Te informacje odnoszą się do produktu w wersji wstępnej, który może zostać znacząco zmodyfikowany przed jego wydaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, w odniesieniu do informacji podanych tutaj. Zapoznaj się z dokumentacją Azure Data Factory dotyczącą usługi na platformie Azure.

Obsługiwane funkcje

Obsługiwane funkcje Brama Authentication
działanie Kopiuj (źródło/miejsce docelowe) Brak Uwierzytelnianie użytkownika
działanie Lookup Brak Uwierzytelnianie użytkownika
Działanie GetMetadata Brak Uwierzytelnianie użytkownika
Działanie dotyczące skryptu Brak Uwierzytelnianie użytkownika
Działania procedur składowanych Brak Uwierzytelnianie użytkownika

Następne kroki