Omówienie łącznika usługi Google Cloud Storage

Ten łącznik usługi Google Cloud Storage jest obsługiwany w usłudze Data Factory dla usługi Microsoft Fabric z następującymi możliwościami.

Ważne

Usługa Microsoft Fabric jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej. Te informacje odnoszą się do produktu w wersji wstępnej, który może zostać znacząco zmodyfikowany przed jego wydaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych w odniesieniu do informacji podanych tutaj. Zapoznaj się z dokumentacją Azure Data Factory dotyczącą usługi na platformie Azure.

Obsługiwane funkcje

Obsługiwane funkcje Brama Authentication
działanie Kopiuj (źródło/-) Brak Podstawowa
działanie Lookup Brak Podstawowa
Działanie GetMetadata Brak Podstawowa
Działanie usuwania Brak Podstawowa

Następne kroki

Jak utworzyć połączenie usługi Google Cloud Storage

Jak skonfigurować usługę Google Cloud Storage w działaniu kopiowania