Omówienie ograniczeń usługi Data Factory

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące bieżącej usługi Data Factory w funkcjach usługi Microsoft Fabric. Przed przesłaniem wniosku o pomoc techniczną przejrzyj listy w tej sekcji, aby ustalić, czy występuje znane ograniczenie.

Aby uzyskać informacje o awarii lub pogorszeniu poziomu usług, zapoznaj się z pomocą techniczną usługi Microsoft Fabric.

Obecnie aktywne ograniczenia

Poniższe linki zawierają artykuły, które omawiają znane ograniczenia potoków usługi Data Factory i Dataflow Gen2. Wybierz odpowiedni link, aby określić, czy ograniczenie jest znane dla określonej funkcji.

Następne kroki