Znany problem — wyświetlany numer "Wiersze, których dotyczy problem", nie jest zgodny z rzeczywistym numerem wiersza

W SQL Server Management Studio (SSMS) z instrukcją COPY może zostać wyświetlona nieprawidłowa liczba wierszy zgłoszona na karcie Komunikaty.

Stan: Naprawiono: 19 lipca 2023 r.

Środowisko produktu: Data Warehouse

Objawy

Nieprawidłowa liczba wierszy jest zgłaszana podczas używania polecenia COPY do pozyskiwania danych z programu SSMS.

Rozwiązania i obejścia

Aby uzyskać dokładną liczbę wierszy pozyskanych przy użyciu instrukcji COPY, użyj edytora zapytań w usłudze Microsoft Fabric.

Następne kroki