Znany problem — Administracja niepowodzenie odświeżania zestawu danych monitorowania i wygaśnięcie poświadczeń

W niektórych obszarach roboczych poświadczenia zestawu danych obszaru roboczego monitorowania administratora wygasają, co nie powinno się zdarzyć. W związku z tym odświeżanie zestawu danych kończy się niepowodzeniem, a raport Użycie funkcji i wdrażanie nie działa.

Stan: Otwórz

Środowisko produktu: Zarządzanie administracją &

Objawy

W obszarze roboczym monitorowania administratora są odbierane błędy odświeżania. Mimo że zestaw danych został odświeżony w przeszłości, teraz odświeżanie zestawu danych kończy się niepowodzeniem z powodu błędu: Błąd źródła danych: poświadczenia podane dla źródła danych są nieprawidłowe.

Rozwiązania i obejścia

Aby naprawić odświeżanie zestawu danych, ponownie zainicjuj obszar roboczy monitorowania administratora.

Następne kroki