Wdrażanie rozwiązania Store Operations Assist

W środowisku można wdrożyć co najmniej jedno z następujących rozwiązań Store Operations Assist:

 • Aplikacja administracyjna Store Operations Assist
 • Store Operations Assist (wersja mobilna)
 • Aplikacja Store Operations Assist osadzonej w aplikacji Microsoft Teams

wymagania wstępne

Warunki wstępne wdrożenia rozwiązań Store Operations Assist to:

 • Musisz mieć licencje na Microsoft Power Platform. 
  • Aby wdrożyć rozwiązania Store Operations Assist, musisz być administratorem Microsoft Power Platform lub administratorem dzierżawy.  
  • Aby utworzyć środowisko z bazą danych, potrzebujesz 1 GB (gigabajtów) dostępnej pojemności bazy danych.
  • Musisz sprawdzić uprawnienia obszaru roboczego Power BI (opcjonalnie)
 • Potrzebujesz licencji Microsoft 365 dla pracowników pierwszej linii.
 • Aby skonfigurować pulpit nawigacyjny Szczegółowe informacje dotyczące handlu detalicznego (opcjonalnie), potrzebujesz licencji usługi Power BI Pro lub Premium.
 • Do uruchomienia aplikacji Store Operations Assist Mobile potrzebujesz urządzeń z minimalną pamięcią RAM 4 GB lub większą.

Skonfiguruj zależności przed wdrożeniem

Rozwiązanie Store Operations Assist wymaga pewnych zależności, które należy zainstalować i skonfigurować przed wdrożeniem rozwiązania.

Na obrazie przedstawiono zależności dotyczące wstępnie wykonywanych czynności w celu sprawdzenia Store Operations Assist.

Podczas tworzenia nowego środowiska Power Platform:

 • Należy włączyć funkcję magazynu danych Dataverse. Przełącz kartę tak, jak pokazano na obrazie, aby włączyć nowy magazyn danych Dataverse.

Na obrazie pokazano, jak włączyć nowy magazyn danych Dataverse w środowisku Power Platform.

 • Musisz włączyć aplikacje Dynamics 365. Przełącz kartę tak, jak pokazano na obrazie, aby włączyć aplikacje Dynamics 365.

Na obrazie pokazano, jak włączyć pole aplikacji Dynamics 365 w środowisku Power Platform.

Uwaga

W polu Włącz aplikacje usługi Dynamics 365 wybierz opcję Tak. Jeśli po utworzeniu środowiska nie wybierzesz włączania aplikacji usługi Dynamics 365 podczas inicjowania obsługi bazy danych, nie będzie można wprowadzić tej zmiany później ani zainstalować rozwiązania Store Operations Assist w tym środowisku, co spowoduje niepowodzenie sprawdzania poprawności zależności podczas konfigurowania rozwiązania.

Aby poznać kolejne kroki, zapoznaj się z poniższym opisem: Tworzenie środowiska z bazą danych.

Obsługiwane platformy do uruchamiania aplikacji Store Operations Assist Mobile

Platforma Wersja systemu operacyjnego Magazyn
iOS na urządzeniach mobilnych i tabletach iOS (13 lub nowszy) 8 GB (bezpłatnie)
Android na urządzeniach mobilnych i tabletach Android (10 lub nowszy) 8 GB (bezpłatnie) z 4 GB pamięci RAM

Uwaga

Nowe główne wersje systemów iOS i Android są wydawane co roku. Jeśli używasz najstarszej wcześniej obsługiwanej wersji, będziesz mieć 60 dni na zaktualizowanie urządzenia do co najmniej nowej minimalnej obsługiwanej wersji, aby nadal korzystać z Store Operations Assist Mobile.

Ważne

Dostosowywanie aplikacji Store Operations Assist Mobile, na przykład dodawanie niestandardowych formantów i używanie skryptów JavaScripts w trybie offline, może spowodować, że dla pamięci systemowej i procesora urządzenia przenośnego mogą zostać określone dodatkowe wymagania. Czynniki zewnętrzne, takie jak jednoczesne aplikacje uruchomione na urządzeniu i szybkość Internetu, mogą również wpływać na ogólną wydajność aplikacji. Dlatego zwrócenie uwagi na te czynniki jest konieczne, aby zapewnić optymalne działanie usługi Store Operations Assist Mobile.

Obsługiwane przeglądarki i urządzenia do uruchamiania aplikacji administracyjnej Store Operations Assist

Przeglądarka Obsługiwane wersje
Google Chrome Ostatnie trzy główne wydania
Microsoft Edge Ostatnie trzy główne wydania
Mozilla Firefox Ostatnie trzy główne wydania
Apple Safari 13 i nowsze
Urządzenia Wersja systemu operacyjnego
iOS na tabletach iOS (13 lub nowszy)
Android na tabletach Android (10 lub nowszy)
Windows na komputerach PC i tabletach Windows (10 lub nowszy)

Wdrażaj rozwiązania Store Operations Assist

Microsoft Cloud for Retail obejmuje rozwiązania, które są oparte na możliwościach Microsoft Power Platform. Aby ustawić i skonfigurować te rozwiązania, należy skorzystać z Microsoft Cloud – centrum rozwiązań.

Centrum rozwiązań przeprowadza przez i upraszcza proces wdrażania. Sprawdza wymagania i zależności licencjonowania, aby upewnić się, że użytkownik ma wszystko to, co jest potrzebne do wdrożenia. Aby użyć Centrum rozwiązań do wdrożenia Store Operation Assist, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się w Centrum rozwiązań Microsoft Cloud, korzystając z poświadczeń administratora.

 2. Na stronie głównej wybierz opcję wyświetlania Microsoft Cloud for Retail i wdrażania swoich rozwiązań lub w lewym okienku wybierz opcję Rozwiązania > detaliczne. Obraz przedstawia Centrum rozwiązań Microsoft Cloud.

 3. Na stronie rozwiązania Microsoft Cloud for Retail jest wyświetlana lista wszystkich dostępnych funkcji i rozwiązań. Wybierz Szybki podgląd, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji oraz wchodzących w jej skład rozwiązań, aplikacji i usług. Obraz przedstawia rozwiązania w Microsoft Cloud for Retail.

 4. Przewiń w dół i wybierz zarządzanie pracownikami detalicznymi , aby wyświetlić rozwiązania tej funkcji.

 5. Na tej stronie znajduje się lista rozwiązań, które są częścią funkcji zarządzania pracownikami w handlu detalicznym. Można wybrać Szybki podgląd, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu, zależnościach wymaganych do jego wdrożenia oraz uzyskać linki do dalszych informacji.

 6. Wybierz opcję Dodane na karcie Store Operations Assist, a następnie wybierz opcję Wdrażanie w prawym górnym rogu ekranu, aby wdrożyć dodane rozwiązanie. Na obrazie pokazano, jak dodać rozwiązanie Store Operations Assist do wdrożenia.

Uwaga

Użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces wdrażania z poziomu Centrum rozwiązań, a rozwiązania będą wdrażane w tle.

 1. Na stronie rozwiązania instalacji można wybrać środowisko wdrażania. Jeśli środowisko zostało już przygotowane, można wybrać tę opcję. W innym przypadku można utworzyć nowe środowisko Power Platform za pośrednictwem Centrum rozwiązań. Podaj nazwę wdrożenia, aby można było łatwo odwoływać się do historii wdrożenia. Wyraź zgodę na warunki świadczenia usług, a następnie wybierz Dalej.

Obraz przedstawia sposób wybierania środowiska do wdrożenia.

 1. Strona Konfiguracja zależności prowadzi do instalacji i konfiguracji zależności. Lista zależności odzwierciedla rozwiązania wybrane do wdrożenia.

 2. Po zakończeniu konfiguracji zależności wróć do Centrum rozwiązań Microsoft Cloud i wybierz opcję Sprawdź ponownie zależności, aby odświeżyć stronę Skonfiguruj zależności. W razie potrzeby można dołączyć przykładowe dane.

 3. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu wszystkich zależnych aplikacji oraz wybraniu ewentualnych dodatkowych składników, wybierz Wdrożenie, aby kontynuować.

Uwaga

Wdrożenie rozwiązania zostanie uruchomione i będzie nadal działać w tle, a wdrożenie go w środowisku może zająć dużo czasu. Po pomyślnym zakończeniu procesu wdrażania otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną. Po zakończeniu wdrożenia w Centrum rozwiązań Microsoft Cloud będą dostępne łącza umożliwiające uruchomienie rozwiązania.

 1. Może być kilka dodatkowych kroków, aby zakończyć konfigurację twojego rozwiązania. Wybierz Pokaż dokumentację , aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji po wdrożeniu.

Wdażanie pulpitu nawigacyjnego Szczegółowe informacje dotyczące handlu detalicznego (opcjonalnie)

Szczegółowe informacje dotyczące handlu detalicznego to pulpit nawigacyjny z obsługą usługi Power BI, który udostępnia bogaty i zaokrąglony widok operacji sklepu menedżerowi sklepu lub regionu. Ten widok obecnie udostępnia dane w ramach zadań i zapewnia menedżerom dostęp do całościowego widoku tworzenia i wykonywania zadań.

Menedżer sklepu/regionu może użyć danych pulpitu nawigacyjnego w celu wyświetlania poszczególnych sklepów/działów w dobrej kondycji oraz planowania dla sklepów/działów, którym trzeba poświęcić dodatkową uwagę.

Aby wdrożyć i skonfigurować pulpit nawigacyjny rozwiązania Szczegółowe informacje dotyczące handlu detalicznego obsługiwany przez Power BI:

 1. Wdróż pakiet RetailConnectAdvancedAnalytics. Po zakończeniu wdrażania jest tworzony zarządzany obszar roboczy środowiska.

 2. Przejdź do witryny app.powerbi.com jako licencjonowany użytkownik Power BI.

 3. Wybierz pozycję Obszary robocze.

Na obrazie pokazano, jak wdrożyć pulpit nawigacyjny Szczegółowe informacje dotyczące handlu detalicznego.

 1. Wybierz opcję Rozwiązania[nazwa środowiska], zarządzanego obszaru roboczego utworzonego podczas wdrażania. Zestaw danych a teraz raport usługi Power BI jest dostępny w wybranym zarządzanym obszarze roboczym.

Włączanie tworzenia nowego obszaru roboczego usługi Power BI dla analizy zaawansowanej (opcjonalnie)

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego platformy Power Platform i przejdź do portalu administratora.

Obrazek pokazuje, jak administrować portalem w centrum administracyjnym Power Platform.

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia dzierżawcy > Ustawienia obszaru roboczego. Rozwiń Tworzenie obszarów roboczych (nowe środowisko obszaru roboczego). Sprawdź, czy jest włączone. Jeśli nie, przełącz, aby włączyć to ustawienie.

Na rysunku pokazano, jak włączyć przestrzeń roboczą.

 1. Sprawdź, czy jest ustawiona jako Zastosuj do: Całej organizacji. Jeśli ustawienie to Określone grupy zabezpieczeń, upewnij się, że użytkownicy lub zespoły należą do wymienionej grupy zabezpieczeń.

Na rysunku pokazano, jak włączyć przestrzeń roboczą dla określonej grupy bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie członków lub właścicieli grupy. Możesz też utworzyć własną grupę zabezpieczeń dla swojego użytkownika lub zespołu i dodać ją do listy określonych grup zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grupy zabezpieczeń.

 1. Wybierz Zastosuj. Zazwyczaj odzwierciedlenie wszystkich zmian zajmuje około 2 godzin, ale w wyjątkowych przypadkach może trwać nawet do 24 godzin.